BRIEF 360

لطفاً اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را جهت دریافت پروپزال 360 درجه کن دو تکمیل بفرمایید.

نام برند *
نام تکمیل کننده فرم *
وضعیت کنونی
توضیح در مورد محصولات کمپین *
اطلاعات شبکه توزیع
وضعیت فعلی برند در بازار
تصویر ذهنی فعلی بازار و مصرف کننده (Brand Positioing)
توضیح در مورد رقبا
جامعه هدف کمپین
اطلاعات مربوط به الگوهای خرید و مصرف محصولات
ملاحظات کلی کمپین
ضمائم:لطفا مستندات زیر را ارایه نمایید.
توضیحات تکمیلی:

خیلی ممنونم