BRIEF DIGITAL

لطفاً اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را جهت دریافت پروپزال کن دو دیجیتال تکمیل بفرمایید.

نام برند *
نام تکمیل کننده فرم *
شرح اهداف و نتایج مورد نظر از کمپین *
شخصیت و لحن برند شما چیست؟
آدرس وب سایت
آدرس اینستاگرام
دموگرافی جامعه هدف (چه کسی، چه چیزی، چه زمانی و چه مکانی) را وارد نمایید.
عملکرد مورد انتظار از مخاطب (CTA) در کمپین تبلیغاتی چیست؟
پیام کمپین تان چیست؟
توصیف و نام رقبای مهم
زمان بندی کمپین و محدودیت های زمانی
بودجه بندی کمپین و محدودیت های مالی
رسانه های مد نظر
سایر موارد و توضیحات

ممنونیم